CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K10. Kinh Từ tâm và Phước đức

K10. Kinh Từ tâm và Phước đức
Tác giả: 
Thích Nhật Từ biên soạn
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Tôn Giáo
Năm xuất bản: 
2009
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
Bình luận