CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khóa tu Ngày An lạc đầu tháng 9 âm lịch chùa Giác Ngộ

CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ

Sáng ngày 15/10/2023 (nhằm ngày 01/09 Quý Mão), hơn 400 thiện tín nam nữ Phật tử đã vân tập về chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) tham dự khoá tu Ngày An Lạc do Tăng đoàn tổ chức.

Đây là khoá tu hàng tuần dành cho đối tượng cao niên, lão niên. Thông qua các thời khoá miên mật, khoá tu chính là cơ hội gieo mầm an lạc cho mỗi hành giả tham dự.

Bên cạnh thời khoá cố định, hơn 400 hành giả còn có cơ hội lắng nghe pháp âm “Đức hạnh nhà vua và đức hạnh Tăng, Ni” do Thượng toạ Trụ trì đạo hiệu Thích Nhật Từ tuyên thuyết.

Các nội dung tinh yếu được Thượng toạ đề cập, bao gồm:Thứ nhất, đức hạnh của người tu đề cập đến hạnh tu tập của các đạo sĩ sa môn (bao gồm Đức Phật, Tăng đoàn và tu sĩ các tôn giáo khác) và các cư sĩ Phật tử. Theo đó, đức hạnh của người tu phản ánh khả năng ngộ đạo và tỉnh thức của chính người tu đó. Do vậy, có thể nói đời sống đạo đức, trí tuệ, lý tưởng của người tu chính là thước đo cho quá trình tu tập của họ.

Thứ hai, để trở thành người tu có đạo đức, theo Thượng toạ giảng sư cần huân tập 10 phẩm chất chân chính của tu sĩ gồm: (1) Tin sâu Tam bảo, gìn giữ giới đức, củng cố oai nghi. (2) Không thích làm Phật sự, không cứu độ người, không tin lời thật. (3) Không vui thích pháp, không sống theo pháp, không kế thừa pháp. (4) Không nối dòng thánh, không cắt thói phàm. (5) Sống bằng của đàn na thái quá mà không tiến tu, chỉ lo hưởng thụ. (6) Không học hỏi, không đọc kinh, không tu Phật pháp. (7) Giao du bạn xấu, không trí tiến thủ. (tám) Không tham thiền chuyển hoá, dành tâm trí cho ngoại đạo. (9) Ham thích toán số, phong thủy địa lý. (10) Không thích hạnh thánh, vướn kẹt ái dục, theo hạnh bất tịnh.

Sau thời pháp giảng, hội chúng khoá tu được lắng nghe các giai điệu thiền ca quen thuộc là những sáng tác của Thượng toạ Trụ trì và tiếp tục thời thiền toạ.

Hình ảnh ghi nhận:

 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
 • CUỐI TUẦN AN LẠC KHI THAM GIA KHOÁ TU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
Bình luận