CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT. THÍCH HẠNH TẤN: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH

Sáng 23.10, khóa tu Ngày An Lạc được diễn ra tại Chùa Giác Ngộ đã đón tiếp gần 500 thiện nam, tín nữ Phật tử về tham dự trong sự an vui và hỷ lạc. 

Dưới sự hướng dẫn của Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, các hành giả đã được học tập và chiêm nghiệm những lời dạy quý báu của đức Phật khi tụng Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Thực Tập Vô Ngã và Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân do TT. Thích Nhật Từ, Trụ trì Chùa Giác Ngộ soạn dịch. Khi thực hành thiền tọa, ĐĐ. Thích Lệ Tuân cũng chia sẻ những kinh nghiệm vừa thực tế, vừa khoa học để giúp đại chúng trải nghiệm sự an lạc, thảnh thơi trong giờ phút hiện tại, khi thân và tâm quy về chung một mối.

Ngoài việc học tập qua những câu kinh, tiếng kệ, quý Phật tử có cơ hội thưởng thức những bài hát về đạo pháp, được sáng tác bởi TT. Thích Nhật Từ với tựa đề: “Tâm vô sở trụ” và “Thở thiền”.

Tiếp nối chương trình, hòa trong không khí trang nghiêm của chốn thiền môn, TT. Thích Hạnh Tấn (Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc) có buổi pháp thoại gửi đến với đạo tràng chùa Giác Ngộ. Thượng tọa chia sẻ, đạo Phật là cốt lõi của đạo đức, văn hóa và xã hội. Phật cũng dạy: “Nước mắt chúng sinh còn nhiều hơn biển cả” Chúng ta đâu thấy kiếp luân hồi dài xa như thế nào? Hôm nay, được ngồi đây không biết là do đã trồng duyên lành gì lâu xa với Phật pháp mà được có thân người, được nghe Phật pháp, nghe những lời chân thật là một điều hy hữu, phải quán xét kỹ mới thấy được cái quý này. Đó cũng chính là chỗ mở ra con đường sáng sủa, con đường giác ngộ cho chúng ta đi.

Vì vậy, vua khuyên mọi người nên phát tâm Bồ-đề, phát tâm tỉnh giác, sống trở lại tánh giác Bồ-đề, phát huy căn lành Bát-nhã chính mình để sáng tỏ lại. Mọi người ai cũng có lẽ thật thù thắng cao quý nhưng bỏ quên, nhận cái tạm bợ hư dối. Nên nói “Con đường mê giác ngay chỗ đó”.

Ngày xưa, thời Phật đệ tử của Ngài có đủ những người thuộc nhiều tầng lớp sang hèn khác nhau nhưng tất cả đều có thể chứng đạo được. Tỳ-kheo Vô Não trước kia là kẻ sát nhân, giết người rồi xâu lóng tay thành chuỗi để đeo, nhưng khi được Phật giáo hóa tu theo Phật cũng chứng quả A-la-hán. Còn có vị Tỳ-kheo Ni-đề xuất thân làm nghề hốt phân cũng được Phật độ chứng A-la-hán. Tỳ-kheo Châu-lợi Bàn-đặc là người ngu dốt, học hoài một bài kệ không thuộc, được Phật độ cũng chứng A-la-hán. Chúng ta bây giờ có dốt bằng ông Bàn-đặc không? Rõ ràng ai cũng sáng suốt nên đều phát tâm Bồ-đề được cả. Phát tâm Bồ-đề là phát triển lẽ thật, là chân lý bình đẳng với tất cả. Phát triển lý đó thì sống gần nhau hơn, phá tan mọi ranh giới của mình và người. Khi tình thương rộng lớn thì cuộc đời vui đẹp, sung sướng hơn. Mỗi người cần tha thiết cầu nguyện, mong cho ai chưa phát tâm Bồ-đề thì hãy phát tâm Bồ-đề, ai đã phát tâm Bồ-đề thì mong cho tâm Bồ-đề càng phát triển thêm lên thì cuộc đời này con người sẽ gần gũi hơn.

Còn chúng ta học đạo càng lâu lại càng phiền não thêm là sao? Chúng ta phải hiểu kỹ để tu hành đúng pháp, càng học đạo càng chuyển tâm khiến càng gần gũi mọi người thêm. Người học đạo mà có cuộc sống nội tâm, có đạo đức thì phát ra từ trường tốt. Mọi người ai cũng thích tới gần, như vậy là tốt đẹp, nên càng phát triển tâm Bồ-đề nhiều chừng nào thì càng tốt chừng ấy.

 

Tin: Ngộ Nguyên Quang

Ảnh: Ngộ Đức Phước

TT. THÍCH HẠNH TẤN: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH TT. THÍCH HẠNH TẤN: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH TT. THÍCH HẠNH TẤN: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH TT. THÍCH HẠNH TẤN: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH TT. THÍCH HẠNH TẤN: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH TT. THÍCH HẠNH TẤN: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH TT. THÍCH HẠNH TẤN: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH TT. THÍCH HẠNH TẤN: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH
Bình luận