CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

"Hành trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4

Sáng ngày 06/09/2023, Ni sư Thích Nữ Diệu Hiếu - Uỷ viên Thường trực Ban Phật giáo quốc tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM đã trở về đạo tràng khoá tu Xuất gia gieo duyên lần 4, chia sẻ đến hội chúng pháp âm "Hành trình đời và đạo".

Với đề tài này, Ni sư đã gợi lại các đề mục lớn là tương quan giữa 2 thái cực đạo và đời. Trong những ngày khoá tu diễn ra, Ni sư mong muốn mỗi hành giả tìm thấy động lực, tìm thấy niềm vui và hạnh phúc ngay trong chính sự học, sự tu.

Nhắc lại công hạnh của những vị thánh Tăng đại đệ tử của Đức Phật, Ni sư cho rằng đây những tấm gương lớn để các hành giả nương theo học tập.

Đồng cư trong 07 ngày, Ni sư cho rằng đây là cơ may lớn lao trong cuộc đời mỗi hành giả. Năng lượng tích cực được chế tác từ khoá tu này sẽ làm tiền đề dẫn mỗi hành giả đi sâu hơn, đi xa hơn trên bước dài tu nhân học Phật.

Hình ảnh ghi nhận:

"Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 "Hnahf trình đời và đạo" - NS. Thích Nữ Diệu Hiếu giảng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4
Bình luận