CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Hiền Nhân 01: Các đức tính nên học (10/06/2012)

Ấn tống
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Kinh Hiền Nhân
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/06/2012
1.653
Bạn: Không có. TB: 1.4 (19 votes)
13.563 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Đặng hùng Sơn (chưa được kiểm chứng)
Kính bạch thày, con đang nghe và tự kiểm điểm bản thân. Chất lượng có nhiều lúc bị ngắt.Cảm ơn thày và tủ sách Phật học.
26/02/2013 08:11:08 am