CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lãnh đạo chính niệm và hòa bình

Lãnh đạo chính niệm và hòa bình
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Tôn Giáo
Năm xuất bản: 
2019
ISBN: 
978-604-61-6251-3
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ sáng tác
Bình luận