CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lễ ra mắt sách Phật giáo sử của TT. Giác Nguyên (Toại Khanh) tại chùa Giác Ngộ

Ấn tống
No votes yet
1.707 lượt nghe.
Bình luận