CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

601 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật

Tối ngày 19/03/2023, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã trang nghiêm thiết lễ quy y Tam Bảo cho 601 thiện nam tín nữ hữu duyên, gieo thêm hàng quyến thuộc bồ đề ngõ hầu làm xương minh chánh pháp. Chứng minh, tham gia lễ quy y có TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Giác Ngộ, chư tôn đức trong Tăng đoàn và 601 Phật tử tín tâm quy y ba ngôi quý báu.

Mở đầu cho lễ quy y, Thượng toạ Trụ trì hoan hỷ với công đức quy ngưỡng ba ngôi tâm linh cao quý của các Phật tử. Khoá lễ quy y Tam bảo tiếp tục diễn ra với thời kinh Người Áo Trắng. Qua lời kinh mầu nhiệm này, quý Phật tử sẽ hiểu được nền tảng đạo đức của một người Phật tử cần làm, giúp tránh được những điều nguy hại cho bản thân, tránh đi theo vào con đường tà đạo. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa chủ lễ, toàn thể đạo tràng đồng thanh xướng lời thọ nhận tam quy, ngũ giới. Đây chính là những "hàng rào thép" bảo vệ thân tâm cho nhiều người con Phật không rơi vào các nghiệp phi đạo của thế gian, bồi đắp phúc lành, trồng thêm duyên tốt để đời đời sau mãi là sứ giả của Như Lai.

Sau đó, một thời pháp thoại ngắn đã được TT. Thích Nhật Từ dành tặng cho hơn 600 Phật tử hữu duyên vừa thọ nhận ngũ giới tại gia dưới mái già lam Giác Ngộ. Theo đó, các đề mục lớn được Thượng toạ đề cập bao gồm:Thứ nhất, làm đệ tử Phật là một nhân duyên lành. Theo đó, Thượng toạ nhắc nhở hàng Phật tử tại gia đừng để thành kiến chi phối đời sống tâm linh của mình khi bước vào cửa Phật. Thứ hai, trở thành người đồng hành của người khác. Tu tập đúng pháp là khéo léo kết thêm quyến thuộc bồ đề, cùng nâng đỡ nhau tiến xa trên con đường tỉnh thức. Được như vậy, sẽ dễ dàng thiết lập đời sống hỷ lạc thông qua sự đồng hành trong cửa đạo.

Thứ ba, giác ngộ tỉnh thức. Giác ngộ chính là kết quả tối thắng cần đạt được của mỗi người con Phật. Nhắc lại lời Kinh Chuyển pháp luân, TT. Thích Nhật Từ khuyến tấn các Phật tử cần kiên trì thực tập bốn chân lý thánh. Kết thúc buổi Lễ Quy y, 601 Phật tử hoan hỷ ra về với lòng biết ơn và ý thức cao độ giữ gìn các giới vừa thọ nhận.

Ảnh: Minh Đức. Tin: Quang Tròn

Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật Gần 500 thiện nam, tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật
Bình luận