CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 5, 6, 7: Duy thức tánh, Duy thức hạnh, Duy thức quả

Ấn tống
No votes yet
1.971 lượt nghe.
Bình luận