CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Play Phật giáo và Thời đại

Tab chính

Cuốn sách này ghi lại những lời phỏng vấn của Hội Phật Học Đuốc Tuệ với Thầy Thích Nhật Từ, nhân dịp Thầy hoằng pháp ở Hoa Kỳ năm 2004. Bài học mà mỗi người rút ra qua cuộc trao đổi này là tùy mức độ nhận thức của từng người. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những biến động tâm thức, giống như một dòng sông nước đang chảy xiết mà trong kinh gọi là “bộc lưu". Có lần được hỏi cách làm sao qua khỏi bộc lưu, đức Phật đã trả lời: “Như Lai không dừng lại, Như Lai không bước tới nên qua được bộc lưu. Vì dừng lại sẽ bị chìm mà bước tới thì bị cuốn đi.” Đó là thái độ sống của người tỉnh thức. Phật giáo không lìa cuộc sống, không xa dòng đời mà chỉ làm đẹp xã hội, chuyển hóa con người tiến đến chân - thiện - mỹ. Mong rằng sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị sẽ hướng về tương lai, nhìn thấy con đường chuyển pháp luân mới hợp tình, hợp lý, hợp cảnh đúng theo thời đại.

Trình bày: 
Thanh Thuyết (PD: Hạnh Minh)
Tác giả: 
TT. Thích Nhật Từ
Category: 
Sách Thầy Thích Nhật Từ
7.941 lượt nghe.
Bình luận