CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Play Vấn đáp

Tab chính

Thầy  Nhật Từ  giảng  tại Chùa Giác Ngộ
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
3.998 lượt nghe.
Bình luận