CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp hạnh BA-LA-MẬT tập 1 - 05. Kiếp chót của vị đạo sư Sarada và trưởng giả Sirivaddhara

Ấn tống
Album: 
Pháp hạnh BA-LA-MẬT tập 1
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Tỳ Khưu Hộ Pháp
Category: 
Sách nói
38
Bạn: Không có. TB: 4.6 (6 votes)
4.498 lượt nghe.
Bình luận