CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 07 năm 2010

Tab chính

Videos

Vấn đáp: Cúng sao giải hạn (12/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại trường hạ chùa Vi Phước - Cần Thơ, ngày 12/07/2010
Trụ trì trong thời hiện đại (13/07/2010)
Giảng tại trường hạ Tổ đình Thiên Thai - Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 13/07/2010
Kinh Trung Bộ 2 - Bảy cách dứt trừ khổ đau 2 (16/07/2010)
Giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 16/07/2010.
Vấn đáp: Quan tâm về con người (17/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 17/07/2010
Bát Đại Nhân Giác 7 (2010): Sống đời thanh cao
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/07/2010.
Trị bệnh ma nhập (23/07/2010)
Giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/07/2010
Quán chiếu Pháp để vượt khổ đau (02/07/2010)
Giảng tại Trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 02/07/2010.
Vấn đáp: Tôn giáo và giáo hội (03/07/2010)
Giảng tại Trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 03/07/2010
Bát Đại Nhân Giác 5 (2010): Học rộng, hiểu nhiều
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/07/2010.
Bốn điều đắc nhân tâm (04/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 04/07/2010
Vấn đáp về hành thiền (29/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Trúc Lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/07/2010.
Vấn đáp: Thực tập Tứ Niệm Xứ (29/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Trúc Lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/07/2010.