CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 - 2021

Tab chính

Videos

Vợ chồng là bạn đồng hành của nhau
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Sơ lược hoạt động của chùa Giác Ngộ & chùa Quan Âm Đông Hải trong đại dịch Covid-19
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn, tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Bài tập về khung sườn l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/12/2021.
Đặc điểm của giải thoát l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho học viên hệ Đào tạo từ xa khóa VII, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/12/2021.
TT. Thích Nhật từ phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa V - 2021
TT. Thích Nhật Từ phát biểu trong lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ khóa V Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, ngày 14/12/2021.
Bài tập về khung sườn (tiếp theo) l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/12/2021.
Tái sinh l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/12/2021.
4 bài học về Covid-19 tại Việt Nam
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong Hội nghị Tri ân các tôn giáo, cơ sở tôn giáo vận động tình nguyện viên hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ngày...
Sáu cõi luân hồi l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/12/2021.
Hướng dẫn làm chú thích đúng l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho hệ Đào tạo từ xa khóa VII Học viện PGVN TPHCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/12/2021.
Sáu cõi luân hồi (tiếp theo) l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/12/2021.