CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 - 2022

Tab chính

Videos

Môn học Triết gia Phật giáo 2022- Bài 6: Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng
MÔN HỌC TRIẾT GIA PHẬT GIÁO 2022 - BÀI 6: QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC PHẬT VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ BÌNH ĐẲNG, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 21-06-2022.
Tâm sự với tuổi 20
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại TÂM SỰ VỚI TUỔI 20 cho gần 1000 bạn trẻ tại chùa An Lạc, TP. Thủ Đức.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 1: Khái niệm sư phạm hoằng pháp
MÔN HỌC SƯ PHẠM HOẰNG PHÁP 2022 - BÀI 1: KHÁI NIỆM SƯ PHẠM HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 03-06-2022.
Bốn ẩn dụ về người chỉ đường
Pháp thoại BỐN ẢN DỤ VỀ NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG do TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 03-07-2022.
3 không và 1 có để được hạnh phúc
Pháp thoại 3 KHÔNG 1 CÓ ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC - TT. Thích Nhật Từ giảng rất sâu sắc
Kỹ năng và lợi ích của thở thiền
Pháp thoại: KỸ NĂNG VÀ LỢI ÍCH CỦA THỞ THIỀN do TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM Cơ sở II.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 2: Các yêu cầu của hoằng pháp
MÔN HỌC SƯ PHẠM HOẰNG PHÁP 2022 - BÀI 2: CÁC YÊU CẦU CỦA HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 03-06-2022.
Môn học Triết gia Phật giáo 2022- Bài 1: Tư tưởng Bà-la-môn giáo qua kinh Vệ Đà
MÔN HỌC TRIẾT GIA PHẬT GIÁO 2022- BÀI 1: TƯ TƯỞNG BÀ-LA-MÔN GIÁO QUA KINH VỆ ĐÀ - TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 07-06-2022.
Môn học Triết gia Phật giáo 2022- Bài 2: Khảo cứu các học thuyết Sa-môn thời kỳ tiền Phật giáo
MÔN HỌC TRIẾT GIA PHẬT GIÁO 2022 - BÀI 2: KHẢO CỨU CÁC HỌC THUYẾT SA-MÔN THỜI KỲ TIỀN PG - TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 07-06-2022.
Bài học từ câu chuyện Nhà sư Nepal bị nữ diễn viên Miruna Magar vu oan
Bài học từ câu chuyện Nhà sư Nepal bị nữ diễn viên Miruna Magar vu oan - TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-06-2022.
Môn học Triết gia Phật giáo 2022- Bài 4: Sáu mươi hai học thuyết tôn giáo – triết học thời kỳ tiền Phật giáo (tiếp theo)
MÔN HỌC TRIẾT GIA PHẬT GIÁO 2022 - BÀI 4: SÁU MƯƠI HAI HỌC THUYẾT TÔN GIÁO - TRIẾT HỌC THỜI KỲ TIỀN PHẬT GIÁO (TIẾP THEO), TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 14-06-2022.
Trụ trì với công tác đối nội, đối ngoại
TRỤ TRÌ VỚI CÔNG TÁC ĐỐI NỘI, ĐỐI NGOẠI do TT. Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Thiên Phước ngày 22-06-2022