CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Phước Đức 6: Con đường an vui (01/08/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại Hoa Kỳ tháng 8 năm 2008 (01/20-08)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Triết học ngôn ngữ Phật giáo, Pháp thoại tại Mỹ 2008

 

Giảng tại Chùa Vạn Phước, San Diego, ngày 01-08-08

 

231
Bạn: Không có. TB: 1.6 (22 votes)
6.230 lượt nghe.
Bình luận