CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật giáo và môi trường A (07/08/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại Hoa Kỳ tháng 8 năm 2008 (01/20-08)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, Pháp thoại tại Mỹ 2008

Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 07-08-08

145
Bạn: Không có. TB: 2.2 (29 votes)
5.880 lượt nghe.
Bình luận