CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tự do trong đạo Phật A (09/08/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại Hoa Kỳ tháng 8 năm 2008 (01/20-08)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, Pháp thoại tại Mỹ 2008

 

Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 09-08-08

 

223
Bạn: Không có. TB: 2.9 (37 votes)
5.980 lượt nghe.
Bình luận