CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tu nhà, tu chợ, tu chùa - Vấn đáp C (14/08/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại Hoa Kỳ tháng 8 năm 2008 (01/20-08)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2012), Pháp thoại tại Mỹ 2008

Giảng tại Đạo tràng Diệu Ngộ - Minh Thanh, ngày 14-08-08

335
Bạn: Không có. TB: 2.9 (39 votes)
7.329 lượt nghe.
Bình luận