CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mười điều tâm niệm - Điều 5-7: Thái độ lập nghiệp A (24/08/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại Hoa Kỳ tháng 8 năm 2008 (20/30-08)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2008, Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Chùa Duyên Giác, San Jose, ngày 24-08-08
259
Bạn: Không có. TB: 2.4 (24 votes)
5.532 lượt nghe.
Bình luận