CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Ngã mạn, nghiệp của miệng, bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách, dẫn dắt giới trẻ theo Phật, mệnh ma nhập, thức tái sinh, ý nghĩa trai đàn chẩn tế, nghiệp đa phu

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Giảng tại London, Anh quốc, ngày 10/01/2016 206
Bạn: Không có. TB: 2.7 (33 votes)
8.792 lượt nghe.
Bình luận