CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba giai đoạn triết học Ấn giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 5/1/2022.

No votes yet
2.767 lượt nghe.
Bình luận