CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đừng biến mình thành cọng bún thiu - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2023
Trình bày: 
TT. Thích Nhật Từ
Tác giả: 
TT. Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI CHỦ ĐỀ

Pháp thoại 'Đừng biến mình thnahf cọng bún thiu" - TT. Thích Nhật Từ

No votes yet
1.529 lượt nghe.
Bình luận