CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Logic học Phật giáo (2010) - Bài 1: Mục đích của nhân minh

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Logic học Phật giáo 2007, Logic học Phật giáo 2010, Pháp thoại 2010
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/01/2010. 505
Tags: 
logic học
Bạn: Không có. TB: 3.5 (36 votes)
7.279 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

phatlanhat2010
minh rat yeu phat va pui men nhung nguoi phat
01/01/2011 09:35:59 am
phatlanhat2010
minh rat yeu phat va pui men nhung nguoi phat
01/01/2011 09:35:59 am