CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Logic học Phật giáo (2010) - Bài 2: Chủ trương và chân lý

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Logic học Phật giáo 2010, Pháp thoại 2010
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/1/2010. 350
Bạn: Không có. TB: 3.8 (31 votes)
6.679 lượt nghe.
Bình luận