CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Logic học Phật giáo (2010) - Bài 3: Điều kiện chân lý của chủ trương

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Logic học Phật giáo 2010, Pháp thoại 2010
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2010. 174
Tags: 
logic học
Bạn: Không có. TB: 2.8 (28 votes)
5.022 lượt nghe.
Bình luận