CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tâm Kinh 5: Phá chấp bằng phủ định (17/1/2010)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp thoại 2010
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/1/2010. 316
Bạn: Không có. TB: 1.9 (17 votes)
6.338 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

ngocminh
Con mong được nghe thầy giảng trong tháng 01/2001 với chuyên đề: Phật tử với những điểu cần quan tâm khi đón Tết .Kính bái Thầy.
20/01/2010 01:17:24 am