CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tâm Kinh 6: Phá chấp khổ và chứng đắc (24/1/2010)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp thoại 2010
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/01/2010. 364
Bạn: Không có. TB: 2 (34 votes)
7.050 lượt nghe.
Bình luận