CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 6 (2013): Bản chất của 5 uẩn

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Pháp thoại 2013

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 28-01-2013.

783
Tags: 
năm uẩn
Bạn: Không có. TB: 2.8 (35 votes)
9.208 lượt nghe.
Bình luận