CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Gieo trồng phước đức - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hoàng Bà, Hưng Yên, ngày 16-03-2019

No votes yet
6.183 lượt nghe.
Bình luận