CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

LÝ GIẢI VỀ BỆNH NGHIỆP VÀ BỆNH PHONG THỦY - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI VẤN ĐÁP, Vấn đáp, Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020

No votes yet
7.102 lượt nghe.
Bình luận