CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

NGƯỜI NỮ VỚI VAI TRÒ LÀM CON GÁI, LÀM VỢ VÀ LÀM MẸ - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08/03/2020

No votes yet
8.847 lượt nghe.
Bình luận