CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ý NGHĨA CÂU: KHÔNG NGƯỜI HỒI HƯỚNG, KHÔNG PHÁP HỒI HƯỚNG, KHÔNG CHỖ HỒI HƯỚNG - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
No votes yet
6.974 lượt nghe.
Bình luận