CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hành Hương Phật Tích 2011: Vượt qua thành kiến (11/3/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Phật tích Ấn Độ và Nepal
Giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 11/03/2011. 614
Tags: 
thành kiến
Bạn: Không có. TB: 2.6 (18 votes)
5.097 lượt nghe.
Bình luận