CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 16: Con đường giải thoát

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Dẫn nhập triết học Phật giáo 2014, Pháp thoại 2015
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/04/2015 104
Bạn: Không có. TB: 2.8 (15 votes)
6.314 lượt nghe.
Bình luận