CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phá thai nên hay không, nghiệp đồng tính, Phật tính, hóa giải tâm hận thù, xuất gia, dẫn người thân vào đạo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Giảng tại khóa tu Ngày An Lạc lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/04/2016 208
Bạn: Không có. TB: 1.8 (38 votes)
11.408 lượt nghe.
Bình luận