CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Môn học Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022 - Bài 14: Con đường giải thoát

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

MÔN HỌC DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 2022 - BÀI 14: CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 20-04-2022.

No votes yet
1.290 lượt nghe.
Bình luận