CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Môn học Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022 - Bài 15: Thánh nhân trong kinh điển Pali

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

MÔN HỌC DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 2022 - BÀI 15: THÁNH NHÂN TRONG KINH ĐIỂN PALI, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 27-04-2022.

No votes yet
1.250 lượt nghe.
Bình luận