CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Logic học Phật giáo (2010) - Bài 6: Thảo luận bốn lỗi của lý do

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Logic học Phật giáo 2010, Pháp thoại 2010
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 02/04/2010. 196
Tags: 
logic học
Bạn: Không có. TB: 1.6 (34 votes)
5.645 lượt nghe.
Bình luận