CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Logic học Phật giáo (2010) - Bài 8: 5 lỗi của ví dụ ngược

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Logic học Phật giáo 2010, Pháp thoại 2010
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 20/04/2010. 234
Bạn: Không có. TB: 3.2 (23 votes)
5.938 lượt nghe.
Bình luận