CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phật tử Lê - Canada ngày 23-05-2017.

Bạn: Không có. TB: 3.3 (12 votes)
8.029 lượt nghe.
Bình luận