CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Những điều người tu thiền nên biết - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.5 (14 votes)
7.435 lượt nghe.
Bình luận