CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Quyết nghi về Phật Pháp - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại chùa West End - Canada ngày 21-05-2017.

Bạn: Không có. TB: 4.3 (5 votes)
6.302 lượt nghe.
Bình luận