CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019

No votes yet
4.429 lượt nghe.
Bình luận