CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đôi điều về cõi âm

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015
Giảng tại Nhật Bản, ngày 10/06/2015 200
Bạn: Không có. TB: 3.2 (34 votes)
11.145 lượt nghe.
Bình luận