CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Buồn giận chi năm ba bữa - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Tags: 
buồn, giận
Bạn: Không có. TB: 2.8 (35 votes)
6.723 lượt nghe.
Bình luận