CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Buồn giận chi năm ba bữa - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Quang Minh, Hoa Kỳ, ngày 04-06-2017.

Tags: 
buồn, giận
Bạn: Không có. TB: 2.8 (35 votes)
7.704 lượt nghe.
Bình luận