CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cần Có Một Tấm Lòng - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại Như Lai Thiền Tự - Mỹ Quốc, ngày 17-06-2017.

Bạn: Không có. TB: 1.8 (33 votes)
6.658 lượt nghe.
Bình luận