CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Hiện tượng ma nhập, bóng đè- Tập tục cúng cô hồn - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Các câu hỏi về:

1/ Hiện tượng ma nhập, bóng đè
2/ Tập tục cúng cô hồn
3/ Vượt qua nỗi đau ly hôn
4/ Cải cách phương thức truyền đạo
5/ Chiêm bái Phật tích Ấn Độ-Nepal
6/ Hoạch định một lý tưởng sống
7/ Sử dụng tiện ích kỹ thuật số
8/ Đức Phật có chấp ngã không?
9/ Một người có thể theo 2 tôn giáo?

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Hòa, chùa Phổ Chiếu, chùa Khánh Việt tại Hoa Kỳ, ngày 05-07-08/06/2017.

Bạn: Không có. TB: 2.7 (37 votes)
6.384 lượt nghe.
Bình luận