CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Vợ Phật tử, chồng công giáo - Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì? - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Các câu hỏi về:

1/ Vợ Phật tử, chồng công giáo
2/ Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì?
3/ Đối nhân xử thế
4/ Giải phóng sự tiêu cực
5/ Xung đột giữa cha mẹ và con cái
6/ Danh sắc trong 12 nhân duyên
7/ Vượt qua trở ngại trong đời

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vô Lượng Quang, tu viện Quan Âm, chùa Liên Hoa, Hoa Kỳ, ngày 10-12-14/06/2017.

Tags: 
kinh pháp hoa
Bạn: Không có. TB: 3.1 (34 votes)
6.798 lượt nghe.
Bình luận