CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Chánh Đạo 6: Chánh tinh tấn: Bốn cốt lõi tu tập (13/06/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2010
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 13/06/2010
1.306
Bạn: Không có. TB: 2.2 (42 votes)
8.344 lượt nghe.
Bình luận